Địa chỉ

CN1: 79 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
CN2: Số 5 Phạm Ngọc Thạch, P.6 , Q. 3, TP.HCM

Website

Điện thoại

Đặt bàn                : 0906 921 779
Phản hồi dịch vụ: 0966 773 279

Email

linh.nv@pho79.vn

Giờ mở cửa

9h30 – 24h00 (Hằng ngày)

PHỐ 79 - SƯƠNG NGUYỆT ÁNH

CN1 : 79 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

PHỐ 79 - PHẠM NGỌC THẠCH

CN2 : Số 5 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q.3, TP. HCM