Địa chỉ

CN1: 79 Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

CN2: Số 5 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu , Quận 3, TP.HCM

CN3: 120 Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại

Hotline: 0966 773 279
P.Kinh doanh: 0906 921 779

Email

booking@pho79.vn

Giờ mở cửa

09h30 – 23h30 (Hằng ngày)

PHỐ 79 - 79 SƯƠNG NGUYỆT ANH

CN1 : 79 Sương Nguyệt Anh, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

PHỐ 79 - 05 PHẠM NGỌC THẠCH

CN2 : Số 5 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

PHỐ 79 - 120 SƯƠNG NGUYỆT ANH

CN3 : 120 Sương Nguyệt Anh, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM