Địa chỉ

79 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Quận 1
5 Phạm Ngọc Thạch, P.6 , Quận 3

Website

www.pho79.vn

Điện thoại

0966 77 32 79
0966 77 32 79

Email

sale@pho79.vn

Giờ mở cửa

9h30 – 24h00 (Hằng ngày)

PHỐ 79 - SƯƠNG NGUYỆT ÁNH

Địa chỉ : 79 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

PHỐ 79 - PHẠM NGỌC THẠCH

Địa chỉ : 5 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q.3, Tp. HCM